f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ เทศกาลสงกรานต์ 2562 จ.อุบลราชธานี
ลงวันที่ 09/04/2562

นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 มอบหมายให้นายสุวิทย์  แก่นจันทร์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่  2  (ฝ่ายปฏิบัติการ) นำคณะเจ้าหน้าที่ไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี


'