f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
พิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย ณ หมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร
ลงวันที่ 11/04/2562

นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โดยมีนายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผส.ทล.9 (อุบลราชธานี) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีทางหลวงหมายเลข 217 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก กม.52+820


'