f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
พิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย ณ แยกดงอู่ผึ้ง
ลงวันที่ 11/04/2562

นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ ไปร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 เพื่อให้การบริการ ประชาชนโดยทั่วไป โดยมี นายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผส.ทล.9 (อุบลราชธานี) เป็นประธานในพิธีเปิด และ ตั้งเต้นท์บริการร่วมกับ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ณ บริเวณแยกดงอู่ผึ้ง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


'