f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ลงวันที่ 13/04/2562

นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 นำคณะ เจ้าหน้าที่ไปร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสฤษดิ์ วิฑูรย์) เนื่องใน ประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2562 ณ บริเวณลานเทียน สวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


'