f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ปฏิบัติงานจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
ลงวันที่ 17/04/2562

นายรัฐพงษ์  เลิศสุวรรณไพศาล  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่  2  พร้อมด้วย นายเถลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว หัวหน้าหมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร ได้ดำเนินการจิตอาสาช่วยเหลือ ผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์กระบะ ชนท้ายกับ รถเก๋ง ในทางหลวงหมายเลข  217 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ที่ กม.53+700 ด้านขวาทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยด้านการจราจร


'