f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
รวค.วางศิลาฤกษ์ แยกดงอู่ผึ้ง
ลงวันที่ 22/04/2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เดินทางไปเป็นประธานในพิธี วางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 23 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 231 แยกดงอู่ผึ้ง พร้อมด้วย นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และคณะผู้บริหารกรมทางหลวงร่วมเดินทางไปร่วมพิธี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นเกียรติในพิธีและกล่าวรายงาน นายสุรชัย สุนันทพงศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธี ในการนี้ นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 นำคณะเจ้้าหน้าที่ไปร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ เวลา 16:19 น.


'