f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
สงกรานต์ ขท.อุบลราชธานีที่ 2
ลงวันที่ 24/04/2562

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 และรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 (ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบริหาร) และมีการแข่งขันกีฬาเปตอง และกีฬาพื้นบ้านวิ่งซุบเปอร์แมน ตีกอล์ฟมะเขือยาว และรำวงส่งแป้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี มีรับประทานอาหารเที่ยงและอาหารเย็นร่วมกัน


'