f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ลงวันที่ 25/04/2562

นายรัฐพงษ์  เลิศสุวรรณไพศาล  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่  2   มอบหมายให้ นางสมใจ การกล้า หัวหน้างานการเงินและบัญชี นำคณะเจ้าหน้าที่ไปร่วม พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


'