f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ลงวันที่ 27/04/2562

นายรัฐพงษ์  เลิศสุวรรณไพศาล  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่  2   มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.นนทวรรธ ศรีทะรััง หัวหน้าหมวดทางหลวงเดชอุดม นำคณะเจ้าหน้าที่ จิตอาสาเข้าร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับนายอำเภอเดชอุดมและหน่วยงานราชการอื่นๆ ณ ลานธรรมวัดป่าไทรงาม ตำบลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


'