f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศ
ลงวันที่ 01/05/2562

นายรัฐพงษ์   เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 มอบหมายให้ นายวินัย  เฉลิมพงษ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงวารินชำราบ นายเถลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว หัวหน้าหมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร และว่าที่ ร.ต.นนทวรรธ ศรีทะรัง หัวหน้าหมวดทางหลวงเดชอุดม นำเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร ไปดำเนินการปรับพื้นที่ บริเวณ ที่ดินสงวนในทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ที่ กม.7+814 ด้านขวาทาง เพื่อปรับปรุงเป็นสวนป่ารุกชาติ เพื่อให้ประชาชนใช้พักผ่อนหรือออกกำลังกายตามอัธยาศัยเป็นการปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สำหรับประชาชน


'