f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ถวายภัตตาหารพระสงฆ์อุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
ลงวันที่ 06/05/2562

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น.
นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 นำคณะเจ้าหน้าที่ ไปร่วมถวายภัตตาหารพระสงฆ์อุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาส มหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดป่าไทรงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


'