f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ถ่ายทอดสด งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ลงวันที่ 06/05/2562

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 นายสุวิทย์ แก่นจันทร์ รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 2 (ป) นายเริงณรงค์ เวชกามา รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 2 (ว) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ไปร่วมรับชม การถ่ายทอดสด งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี


'