f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
สวนป่ารุกขชาติ
ลงวันที่ 18/05/2562

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562
นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 มอบหมายให้ นายเริงณรงค์ เวชกามา รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 2 (ฝ่ายวิศวกรรม) นายสุวิทย์ แก่นจันทร์ รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 2 (ฝ่ายปฏิบัติการ) และนายวินัย เฉลิมพงษ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงวารินชำราบ นำเจ้าหน้าที่ ไปดำเนินการปลูกต้นขี้เหล็ก ต้นพะยอม ต้นยางนา ต้นกันเกรา บริเวณที่ดินสงวน ในทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ที่ กม.7+814 ด้านขวาทาง เพื่อปรับปรุงเป็นสวนป่ารุกขชาติ เพื่อให้ประชาชนใช้พักผ่อนหรือออกกำลังกายตามอัธยาศัย


'