f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ประชุมข้าราชการ
ลงวันที่ 30/05/2562

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จัดประชุมข้าราชการ ในสังกัดทุกคน เพื่อมอบนโยบายอธิบดีกรมทางหลวง นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) และติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2


'