f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ประกาศกำหนดฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมง น่านน้ำภายใน ประจำปี 2562
ลงวันที่ 31/05/2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ได้มอบหมายให้ นางสมใจ การกล้า หัวหน้างานการเงินและบัญชี ไปร่วมพิธีประกาศกำหนดฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมง น่านน้ำภายใน ประจำปี 2562 ณ บริเวณริมแม่น้ำมูลหน้าวัดหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


'