f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
พิธีถวายเครื่องสักการะ และจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ลงวันที่ 03/06/2562

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น.
นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ได้มอบหมายให้ นายทศพร อานนท์ หัวหน้างานปรับซ่อม นำคณะเจ้าหน้าที่ ไปร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ และจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการ- จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี


'