f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ลงวันที่ 03/06/2562

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.
นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ได้มอบหมายให้นายสุวิทย์ แก่นจันทร์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 (ฝ่ายปฏิบัติการ) นำเจ้าหน้าที่ ไปร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี


'