f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ต้อนรับ นายสถิตย์ ภูไวย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ที่เดินทางมารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
ลงวันที่ 04/06/2562

วันที่ 4 มิถุนายน 2562
นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ร่วมให้การต้อนรับ นายสถิตย์ ภูไวย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ที่เดินทางมารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ฝ่ายบริหาร ชาวแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ขอต้อนรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง


'