f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ของจังหวัดอุบลราชธานี
ลงวันที่ 05/06/2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.
นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 นายสุวิทย์ แก่นจันทร์ รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 2 (ฝ่ายปฏิบัติการ) นายเริงณรงค์ เวชกามา รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 2 (ฝ่ายวิศวกรรม) นายสถิตย์ ภูไวย์ รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 2 (ฝ่ายบริหาร) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ของจังหวัดอุบลราชธานีโดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ บริเวณถนนด้านหน้าศาลากลาง- จังหวัดอุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 23


'