f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ประกาศกรมทางหลวง
ลงวันที่ 18/06/2562

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจในการมีส่วนร่วม ในโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 231 ช่วงจุดตัด ทางหลวงหมายเลข 217 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2050 เพื่อเสนอแนะต่อการศึกษาและพัฒนาโครงกา

กำหนดจัดประชุมวันพุธที่ 3 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณโรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
224 ดาวน์โหลด

'