f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ประกาศ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กรมทางหลวง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 217 สาย อ.พิบูลมังสาหาร - ด่านช่องเม็ก
ลงวันที่ 25/06/2562

ประกาศ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กรมทางหลวง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 217 สาย อ.พิบูลมังสาหาร - ด่านช่องเม็ก
ในระหว่างการก่อสร้างอาจทำให้ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนทั่วไป แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง


'