f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ลงวันที่ 10/07/2562

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.
นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 มอบหมายให้ นายสถิตย์ ภูไวย์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 (ฝ่ายบริหาร) นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดไปร่วม กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สำนักทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)


'