f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
รายงานสถานการณ์น้ำท่วม 2 กันยายน 2562 พบน้ำท่วม 9จังหวัด จำนวน 13 สายทาง 20 แห่ง ผ่านไม่ได้ 5 แห่ง
ลงวันที่ 02/09/2562

??ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง??
............................................................
อัปเดต! กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม 2 กันยายน 2562 พบน้ำท่วม 9จังหวัด จำนวน 13 สายทาง 20 แห่ง ผ่านไม่ได้ 5 แห่ง สอบถามเส้นทางโทรสายด่วน 1586 โทรฟรี 24 ชม. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทาง ช่วยเหลือประชาชน


'