f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ลงวันที่ 26/07/2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.19 น. นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ ณ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2


'