f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
รับนโยบายการปฏิบัติงาน
ลงวันที่ 03/12/2562

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายอภิชาติ ชาญธัญกร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จัดประชุม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง หัวหน้าหมวดทางหลวง และหัวหน้างาน เพื่อรับนโยบายการปฏิบัติงาน ณ ชั้น 3 ห้องประชุม แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2


'