f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โดยหมวดทางหลวงวารินชำราบร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
ลงวันที่ 05/12/2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โดยหมวดทางหลวงวารินชำราบร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


'