f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ใส่ใจกำลัง 3 “ใส่ใจตนเอง ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ใส่ใจประชาชน”
ลงวันที่ 27/12/2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ใส่ใจกำลัง 3 “ใส่ใจตนเอง ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ใส่ใจประชาชน” เพื่อผู้ใช้เส้นทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้เป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย ตลอดจนป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ บริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โดยมีนายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 เป็นประธานในพิธี


'