f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
มอบกระเช้าของขวัญและรับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563
ลงวันที่ 07/01/2563

วันที่ 7 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 มอบกระเช้าของขวัญและรับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ นายสุรชัย สุนันทพงค์ศักดิ์ ผส.ทล.9,นายธนศักดิ์ ใฝ่กระโทก รส.ทล.9.1 และนายวิทวัส หล่อโชติอนันติ รส.ทล.9.2 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)


'