f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวงประจำปี 2563
ลงวันที่ 10/01/2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายอภิชาติ ชาญธัญกร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 เป็นผู้มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวงประจำปี 2563 ประเภททุนเรียนดี และทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2


'