f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ตรวจราชการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำปี 2563
ลงวันที่ 14/01/2563

วันที่ 14 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ร่วมให้การต้อนรับคณะ วญร. (นายชาติชาย ช่วงชิง) ที่เดินทางมาตรวจราชการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำปี 2563 และหมวดทางหลวงเดชอุดม ในสังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 เข้ารับมอบของขวัญ ณ สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)


'