f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการ ส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัว ทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา
ลงวันที่ 19/01/2563

วันที่ 19 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการ ส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัว ทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา ของจังหวัดอุบลราชธานี ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


'