f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ร่วมกับสำนักงานทางหลวงที่ 9 ดำเนินการล้างทำความสะอาด สถานที่จัดงานอุบลฮักแพง
ลงวันที่ 23/01/2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ร่วมกับสำนักงานทางหลวงที่ 9 ดำเนินการล้างทำความสะอาด สถานที่จัดงานอุบลฮักแพง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี บริเวณ ชั้นล่างหอประชุม จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


'