f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ร่วมงานการประชุมการเตรียมความพร้อมจัดงาน “เวทีอุบลฮักแพง สานแรงใจ รวมใจ” ประจำปี พ.ศ.2563
ลงวันที่ 28/01/2563

วันที่ 28 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ร่วมงานการประชุมการเตรียมความพร้อมจัดงาน “เวทีอุบลฮักแพง สานแรงใจ รวมใจ” ประจำปี พ.ศ.2563 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


'