f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ร่วมพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัณหาภัยแล้ง,ไฟป่าและหมอกควัน และภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563
ลงวันที่ 05/02/2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ร่วมพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัณหาภัยแล้ง,ไฟป่าและหมอกควัน และภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563 ณ สนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


'