f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ลงวันที่ 21/10/2561

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 มอบหมายให้ นายสุวิทย์แก่นจันทร์ รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 2 (ป) นายเริงณรงค์ เวชกามา รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 2 (ว) และนายรัฐวิทย์ พจนประเสริฐ ชอ.ขท.รักษากการตำแหน่ง รอ.ขท.อุบลราชธษนีที่ 2 (บ) นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูฏต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 พันธ์ไม้ที่ปลูกได้แก่ ต้นประดู่ ต้นแดง ต้นมะค่า ณ แขวงทางหลวงอุบลราชธษนีที่ 2


'