f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
โดยหมวดทางหลวงโขงเจียมบริการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค ที่หอถังกลางประจำหมู่บ้านเวินบึก
ลงวันที่ 07/02/2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โดยหมวดทางหลวงโขงเจียมบริการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค ที่หอถังกลางประจำหมู่บ้านเวินบึก ทางหลวงหมายเลข 2173 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี


'