f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
หมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร ดำเนินการให้บริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
ลงวันที่ 13/02/2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โดยหมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร ดำเนินการให้บริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ บ้านโนนลำดวน ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังหาร จังหวัดอุบลราชธานี


'