f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
เก็บกวาดและฉีดล้างทำความสะอาดตามมาตรการ ‘one transport ปลอดฝุ่น PM 2.5’
ลงวันที่ 09/03/2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โดยหมวดทางหลวงโขงเจียม ดำเนินการเก็บกวาดและฉีดล้างทำความสะอาดตามมาตรการ ‘one transport ปลอดฝุ่น PM 2.5’ ณ บริเวณแยก ทางหลวงหมายเข 2134 ตอน ดอนใหญ่ - โขงเจียม ที่ กม.105-015 และทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน โขงเจียม - สะพือ ที่ กม.0+000


'