f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ประกาศ โครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สาย นากระแซง – เดชอุดม – อุบลราชธานี – วารินชำราบ (สะพานเสรีประชาธิปไตย – วารินชำราบ)
ลงวันที่ 11/03/2563

ประกาศ
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กรมทางหลวง
โครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สาย นากระแซง – เดชอุดม – อุบลราชธานี – วารินชำราบ (สะพานเสรีประชาธิปไตย – วารินชำราบ)
ด้วยแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จะดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย นากระแซง – เดชอุดม – อุบลราชธานี – วารินชำราบ ระหว่าง กม.418+300 – กม.420+000 ระยะทางรวม 1.700 กิโลเมตร โดยมี หจก.กันทรลักษ์ไทยนต์ เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาที่ อบ.2/4/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มสัญญา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุด สัญญาวันที่ 11 กันยายน 2563 ระยะเวลา 210 วัน วงเงินค่าจ้าง 16,460,000.00 บาท
ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง มีการปิดการจราจรเป็นบางช่วงอาจทำให้เกิดผลกระทบและไม่สะดวกในการเดินทาง ของประชาชนโดยทั่วไป แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวังในขณะเดินทาง รวมทั้งขอความร่วมมือ ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางและประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้ง - เหตุต่างๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่ นายสุวิทย์ แก่นจันทร์ รองผู้อำนวยการแขวงอุบลราชธานีที่ 2 ฝ่ายปฏิบัติการ โทร.081-9760157 นายวินัย เฉลิมพงษ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงวารินชำราบ โทร.090-2809595 หรือสายด่วน กรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
187 ดาวน์โหลด

'