f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
การประชุมชี้แจงและร่วมมือ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ลงวันที่ 11/03/2563

วันที่ 11 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ได้ดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงและร่วมมือ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จะังหวัดอุบลราชธานี


'