f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 14/12/2565 632/60/66/056 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 จ้างเหมาแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๕๐๐ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๕๗+๘๐๐-กม.๕๗+๘๐๑ ปริมาณงาน ๑ แ 14/11/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๕๐๐ ถุง 12/10/2565 632/60/66/002 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ