f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๕๘+๑๔๒-กม.๕๘+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/06/2567 632/67/164 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๕๘+๑๔๒-กม.๕๘+๒๕๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/06/2567 632/67/164 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 ซื้อแบตเตอรี่โดรน Autel EVO2 Pro จำนวน ๑ ลูก 11/03/2567 632/45/67/107 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 จ้างเหมาทำการติดตั้งซ่อมแซมเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม. พร้อมกิ่งคู่และอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ที่ กม.๔๑๓+๘๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/01/2567 632/67/095 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 จ้างเหมาดำเนินการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน หนามแท่ง-โขงเจียม ที่ กม.๑๑๐+๐๔๐ ตัดกับทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ดอนใหญ่-โขงเจียม ที่ กม.๑๐๐+๕๑๐ 01/12/2566 632/67/055 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ 30/10/2566 632/60/67/015 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ 14/06/2566 632/60/66/167 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 10/05/2566 632/40/66/157 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2173 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมลำโดมน้อย - โขงเจียม ระหว่าง กม.5+000 - กม.12+000 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.0+000 - กม.30+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1,032 เมตร 06/12/2565 คค 06051/พ.1/e/20/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ตอน 1 ระหว่าง กม.41+015 - กม.106+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 816 เมตร 06/12/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
11 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเดชอุดม แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 10/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2565 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 217 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ที่ กม.44+230 15/02/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
13 จ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ที่ กม.๐+๕๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/12/2564 632/65/048 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 15/07/2564 632/64/243 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 27/01/2564 632/64/003 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 27 รายการ