f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2173 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมลำโดมน้อย - โขงเจียม ระหว่าง กม.5+000 - กม.12+000 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.0+000 - กม.30+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1,032 เมตร 06/12/2565 คค 06051/พ.1/e/20/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ตอน 1 ระหว่าง กม.41+015 - กม.106+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 816 เมตร 06/12/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเดชอุดม แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 10/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2565 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 217 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ที่ กม.44+230 15/02/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 จ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ที่ กม.๐+๕๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/12/2564 632/65/048 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 15/07/2564 632/64/243 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 27/01/2564 632/64/003 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 27/01/2564 632/64/086 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ 27/01/2564 632/64/085 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ 27/01/2564 632/64/088 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 27/01/2564 632/64/087 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.398+500 - กม.401+950 (เป็นช่วงฯ) 23/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
13 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ตอน 1 ระหว่าง กม.76+174 - กม.110+040 (เป็นช่วงฯ) 06/11/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
14 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข 2172 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอนจิก-อ่างศิลา ที่ กม.0+400 (ด้านขวาทาง) 22/10/2563 632/64/001 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 05/11/2562 632/63/019 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ