f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 27/11/2562 27/11/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 21/10/2562 21/10/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 17/09/2562 17/09/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 16/08/2562 16/08/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 10/07/2562 10/07/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562 14/06/2562 14/06/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 15/05/2562 15/05/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 04/04/2562 04/04/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 13/03/2562 13/03/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2562 07/02/2562 07/02/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 09/01/2562 09/01/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 14/12/2561 14/12/2561 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ