f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 06/01/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562) 04/10/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 08/08/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 26/04/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2561 ถึงเดือน ธ.ค. 2561 26/04/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ