f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานผลิตและติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๐+๙๒๕ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๙ จุด 09/09/2563 632/63/289 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 08/09/2563 632/63/012 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 27/08/2563 632/63/011 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/08/2563 632/63/284 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/08/2563 632/63/283 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ (ห้องน้ำหญิง) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๐+๘๕๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/08/2563 632/63/285 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 26/08/2563 632/63/286 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณลาดข้างทางและเกาะกลางถนน ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงวารินชำราบและหมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๔๒๘,๔๓๕.๐๐ ตร.ม. 24/08/2563 632/63/279 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 24/08/2563 632/63/280 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 จ้างเหมางานซ่อมแซม Slope Protection สะพานชำรุด ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โนนเรียง-หนองแสง ที่ กม.๓๙+๐๑๔.๓๐ ปริมาณงาน ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร 21/08/2563 632/63/277 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 21/08/2563 632/63/278 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 19/08/2563 632/63/272 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 19/08/2563 632/63/276 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
14 ซื้อแบริเออร์ขนาด ๑๐๐x๕๐x๘๐ ซม.พร้อมติดสติ๊กเกอร์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ (มอก.๘๑๖-๒๕๕๖) จำนวน ๖๐ อัน 17/08/2563 632/63/270 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 จ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.๓๙๑+๙๕๐-กม.๓๙๓+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) 11/08/2563 632/63/267 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 105 รายการ