f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.398+500 - กม.401+950 (เป็นช่วงฯ) 22/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
17 ซื้อแบริเออร์ ขนาด ๑๐๐x๕๐x๘๐ ซม. จำนวน ๔๕ ตัว 09/12/2563 632/64/048 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
18 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงวารินชำราบ,หมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร และหมวดทางหลวงโขงเจียม ปริมาณงาน ๑,๐๗๐,๔๘๑.๔๐ ตร.ม. 09/12/2563 632/64/049 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
19 จ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุสรณ์สถานการเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ปริมาณงาน ๑ หลัง 08/12/2563 632/64/043 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 01/12/2563 632/64/037 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
21 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 30/11/2563 632/64/001 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 25/11/2563 632/64/032 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
23 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมผิวจราจรและชั้นโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ระหว่าง กม.๓๙๕+๓๔๔-กม.๓๙๕+๖๐๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/11/2563 632/64/029 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
24 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน 9 ระหว่าง กม.68+782 - กม.75+250 18/11/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
25 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2172 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอนจิก - อ่างศิลา ระหว่าง กม.0+000 -กม.2+750 และ กม.14+325 - กม.15+700 18/11/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
26 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๔+๐๕๐ - กม.๑๕+๘๐๐ 18/11/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
27 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ตอน 3 ระหว่าง กม.416+100 -กม.418+243 18/11/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
28 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.398+500 - กม.401+950 (เป็นช่วงฯ) 17/11/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
29 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ตอน 1 ระหว่าง กม.76+174 - กม.110+040 (เป็นช่วงฯ) 17/11/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
30 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410อุบลราชธานี ระหว่าง กม.397+050-กม.398+450 17/11/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 151 รายการ