f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 05/04/2562 03/04/2562 632/62/012 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 18/03/2562 18/03/2562 632/62/188 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0102 ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.32+200-กม.36+350 (เป็นช่วงๆ) 13/03/2562 13/03/2562 คค 06051/พ.1/e/33/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
19 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.12+810-กม.14+300 13/03/2562 13/03/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
20 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร 06/03/2562 06/03/2562 632/62/011 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
21 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 11/02/2562 08/02/2562 632/62/009 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 05/02/2562 05/02/2562 632/62/159 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
23 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 05/02/2562 05/02/2562 คค 06051/พ.1/e/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
24 งานปรับปรุงผิวทางพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าผาแต้ม ระหว่าง กม.๑+๕๐๐-กม.๒+๒๕๐ และ กม.๓+๗๘๘-กม.๔+๖๒๕ 25/01/2562 25/01/2562 คค 06051/พ.1/e/31/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
25 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 21/01/2562 21/01/2562 632/62/008 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
26 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ในพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงโขงเจียม ปริมาณงานทั้งสิ้น ๒๒๒,๘๓๗.๗๐ ตร.ม 16/01/2562 16/01/2562 632/62/140 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 16/01/2562 16/01/2562 632/62/139 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
28 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.9+200-กม.10+300 15/01/2562 15/01/2562 คค 06051/พ.1/e/30/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
29 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 15/01/2562 15/01/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
30 ซื้อยางแอสฟัลต์ชนิด CRS-๒ ขนาดจุ ๒๐๐ กก.(มอก.๓๗๑-๒๕๓๐) จำนวน ๔๐ ถัง 08/01/2562 07/01/2562 632/62/134 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 44 รายการ