f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป น้ำหนักจุ ๒๐ กก. จำนวน ๕๐๐ ถุง 17/01/2563 17/01/2563 632/63/085 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 17/01/2563 17/01/2563 632/63/084 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๘ ตอน ซำหวาย-บุณฑริก ระหว่าง กม.๔๑+๔๐๐-กม.๑๐๕+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๓๑๘,๙๔๘.๐๐ ตร.ม. 15/01/2563 15/01/2563 632/63/083 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 จ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ รายการ 14/01/2563 14/01/2563 632/63/036 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๑ รายการ 14/01/2563 14/01/2563 632/63/035 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนไดร์สตาร์ท จำนวน ๑ ลูก 14/01/2563 14/01/2563 632/63/033 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 ซื้อใบตัดคอนกรีต ๑๔ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ 13/01/2563 13/01/2563 632/63/081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 13/01/2563 13/01/2563 632/63/080 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ 13/01/2563 13/01/2563 632/85/63/003 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 09/01/2563 09/01/2563 632/63/079 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 09/01/2563 09/01/2563 632/63/078 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 จ้างเหมาบริการ จำนวน ๘ รายการ 09/01/2563 09/01/2563 632/63/032 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
13 จ้างเหมาบริการ จำนวน ๕ รายการ 09/01/2563 09/01/2563 632/63/031 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
14 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนไดร์สตาร์ท จำนวน ๑ ลูก 09/01/2563 09/01/2563 632/63/030 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 จ้างเหมาทำการรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ที่ กม.๓๘๓+๔๗๘ ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน นากระแซง-เดชอุดม (บริเวณหน้าการยางแห่งประเทศไทย สาขาเดชอุดม) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 08/01/2563 08/01/2563 632/63/077 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 403 รายการ