f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 02/02/2566 632/60/66/099 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 31/01/2566 632/60/66/097 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 จ้างเหมาดำเนินการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ป่าไม้-หนองแสง ระหว่าง กม.๓๘+๘๗๐-กม.๓๘+๙๕๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 31/01/2566 632/66/098 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ 27/01/2566 632/85/66/096 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ 27/01/2566 632/40/66/095 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 26/01/2566 632/40/66/091 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.401+500 - กม.403+800 (เป็นช่วง 26/01/2566 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0200 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.18+600 - กม.21+000 (เป 26/01/2566 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายบอกชื่อสะพานพร้อมเสาป้าย คสล. ขนาด ๕ นิ้ว ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๓ ตอนควบคุม ตอน นาส่วง-นาเยีย ที่ กม.๑+๕๙๐ (บริเวณสะพานห้วยแคน) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/01/2566 632/66/090 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ 26/01/2566 632/60/66/089 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
11 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม ระหว่าง กม.374+000 - กม.377+300 (เป็นช่วงๆ) 26/01/2566 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ 25/01/2566 632/60/66/088 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
13 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เดชอุดม - โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.0+289 - กม.49+48 25/01/2566 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
14 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.41+015 - กม.106+000 (เป็นช่วงๆ) 25/01/2566 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ 23/01/2566 632/45/66/086 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,157 รายการ