f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 10/11/2563 632/64/025 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 06/11/2563 632/64/021 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 06/11/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 06/11/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ตอน 1 ระหว่าง กม.76+174 - กม.110+040 (เป็นช่วงฯ) 06/11/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 04/11/2563 632/64/018 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 04/11/2563 632/64/017 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 02/11/2563 632/64/015 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 02/11/2563 632/64/014 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ 02/11/2563 632/64/013 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ 02/11/2563 632/64/012 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ 02/11/2563 632/64/011 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ 02/11/2563 632/64/010 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
14 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นิคมลำโดมน้อย-โขงเจียม ที่ กม.๗+๓๕๐ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ ต้น 30/10/2563 632/64/008 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ ขนาดจุ ๑,๒๐๐ CC. จำนวน ๑๐๐ ขวด 30/10/2563 632/64/007 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 603 รายการ