f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ 17/09/2563 632/63/304 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 17/09/2563 632/63/303 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โขงเจียม-สะพือ ระหว่าง กม.๓+๖๐๐-กม.๓+๖๐๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/09/2563 632/63/302 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 จ้างเหมาซ่อมแซมป้าย ราวกันอันตราย รางระบายน้ำและคันหิน ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ที่ กม. ๗๐+๙๐๐ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/09/2563 632/63/301 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ 16/09/2563 632/63/300 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 16/09/2563 632/63/299 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 14/09/2563 632/63/297 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. ( มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๕๐๐ ถุง 14/09/2563 632/63/298 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 11/09/2563 632/63/294 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 11/09/2563 632/63/293 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
11 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๔ รายการ 09/09/2563 632/63/290 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ 09/09/2563 632/63/291 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
13 จ้างเหมางานผลิตและติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๐+๙๒๕ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๙ จุด 09/09/2563 632/63/289 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 08/09/2563 632/63/012 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงเดชอุดม หมวดทางหลวงบุณฑริก และหมวดทางหลวงโขงเจียม ในสังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๖๖๑,๓๗๒.๒๐ ตร.ม. 31/08/2563 632/63/287 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 571 รายการ