f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 04/12/2562 03/12/2562 632/63/018 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 จ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ รายการ 04/12/2562 03/12/2562 632/63/017 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 04/12/2562 04/12/2562 632/63/002 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 ซื้อไดสตาร์ท จำนวน ๑ ลูก 27/11/2562 27/11/2562 632/30/63/014 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 26/11/2562 26/11/2562 632/63/047 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ 26/11/2562 26/11/2562 632/63/046 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 26/11/2562 26/11/2562 632/63/045 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดป้ายและอุปกรณ์งานอำนวยความปลอดภัย จำนวน ๕๐ ขวด 26/11/2562 26/11/2562 632/63/044 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 ซื้อทินเนอร์ (มอก.๒๕๑๕-๒๕๕๕) จำนวน ๑๐ ปิ๊บ 26/11/2562 26/11/2562 632/63/043 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 26/11/2562 26/11/2562 632/63/042 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 26/11/2562 26/11/2562 632/63/041 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ 26/11/2562 26/11/2562 632/63/040 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 26/11/2562 26/11/2562 632/63/039 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
14 ซื้อยางเรเดียล ๒๑๕/๗๐R๑๖ จำนวน ๔ เส้น 25/11/2562 25/11/2562 632/30/63/006 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๑ รายการ 19/11/2562 19/11/2562 632/63/038 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 359 รายการ