f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 09/04/2564 632/64/157 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 09/04/2564 632/64/156 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๗ รายการ 09/04/2564 632/64/158 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสงบน CURB ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๕๐+๓๒๐-กม.๖๒+๓๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/04/2564 632/64/159 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าล้มลุกสำหรับติดข้างบาริเออร์ ขนาด ๑๐x๑๕ ซม.สีเหลือง หน้าเดียวพร้อมอุปกรณ์ ปริมาณงาน ๑,๐๐๐ ตัว 09/04/2564 632/64/160 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง 08/04/2564 632/64/154 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕.๓ แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาว ๒๕ นิ้ว จำนวน ๖ เครื่อง 08/04/2564 632/64/153 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 ซื้อหลักนำทางยางธรรมชาติ (Natural Rubber Guide PostRGP) (แบบไม่ทาสีและไม่ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง) จำนวน ๑,๐๖๕ ต้น 30/03/2564 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๑,๑๐๐ ลิตร 02/04/2564 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 02/04/2564 632/64/006 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 02/04/2564 632/64/151 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูงกิ่งคู่ ๙.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ที่ กม.๗๙+๖๐๐ บริเวณเกาะกลางถนน ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/04/2564 632/64/150 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
13 ซื้อหลักนำทางล้มลุกชนิดธรรมดาสะท้อนแสงเฉพาะคาด ๓ แถบ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘x๗๕ ซม. จำนวน ๒๑๐ อัน 26/03/2564 632/64/145 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
14 ซื้อทราย จำนวน ๒๐ ลบ.ม. 26/03/2564 632/64/144 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 ซื้อหลักนำทางล้มลุกชนิดธรรมดาสะท้อนแสงเฉพาะคาด ๓ แถบ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘x๗๕ ซม. จำนวน ๒๑๐ อัน 26/03/2564 632/64/145 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 729 รายการ