f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม ระหว่าง กม.381+250 - กม.382+525 และ กม.383+425 - กม.386+550 (เป็นช่วงๆ) 18/06/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.11+800 - กม.14+300 และ กม.15+945 (เป็นช่วงๆ) 18/06/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.73+000 - กม.74+000 และ กม.75+350 - กม.76+100 (เป็นช่วงๆ) 18/06/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.13+000 - กม.15+500 - กม.17+000 (เป็นช่วง ๆ) 18/06/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ 17/06/2567 632/40/67/166 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 17/06/2567 632/60/67/167 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ 17/06/2567 632/40/67/165 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๕๘+๑๔๒-กม.๕๘+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/06/2567 632/67/164 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 12/06/2567 632/35/67/016 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๘๙๖ ลิตร 12/06/2567 632/35/67/017 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
11 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๓,๑๓๖ ลิตร 12/06/2567 632/35/67/018 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๕๘+๑๔๒-กม.๕๘+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/06/2567 632/67/164 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
13 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๕๘+๑๔๒-กม.๕๘+๒๕๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/06/2567 632/67/164 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
14 จ้างเหมาทำการรื้อถอนหม้อแปลง บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โนนเรียง-หนองแสง ที่ กม.๔๘+๕๐๐ (ด้านซ้ายทาง) บ้านหนองแสง และทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอน ป่าไม้-หนองแสง ที่ กม.๓๕+๒๕๐ (ชำรุด) แล้วทำการย้ายหม้อแปลง สาย ๒๑๘๒ ไปติดตั้งหม้อแปลงบนทางหลวงหมายเลข 07/06/2567 632/67/162 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 30/05/2567 632/60/67/159 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,424 รายการ