f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 03/12/2563 632/64/042 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
152 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุดในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ที่ กม.๒+๐๗๐(ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ ต้น 01/12/2563 632/64/036 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
153 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 01/12/2563 632/64/037 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
154 ซื้อกรวยยางคาดแถบสะท้อนแสงสีขาว ขนาดใหญ่ ๔๐x๘๐ ซม. จำนวน ๔๐ อัน 01/12/2563 632/64/033 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
155 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ 01/12/2563 632/64/034 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
156 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 30/11/2563 632/64/001 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
157 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๕๐๐ ถุง 25/11/2563 632/64/030 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
158 ซื้อกรวยยางคาดแถบสะท้อนแสงสีขาวขนาดใหญ่ ๔๐x๘๐ ซม. จำนวน ๘๐ อัน 25/11/2563 632/64/031 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
159 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 25/11/2563 632/64/032 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
160 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมผิวจราจรและชั้นโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ระหว่าง กม.๓๙๕+๓๔๔-กม.๓๙๕+๖๐๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/11/2563 632/64/029 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
161 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 24/11/2563 632/64/028 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
162 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 10/11/2563 632/64/025 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
163 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 06/11/2563 632/64/021 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
164 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 06/11/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
165 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 06/11/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 151 ถึง 165 จาก 765 รายการ