f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
331 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 08/07/2562 632/62/284 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
332 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 08/07/2562 632/62/283 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
333 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ 05/07/2562 001 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
334 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. ( มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 03/07/2562 632/62/279 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
335 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ 03/07/2562 632/62/280 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
336 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าไหล่ทาง ในพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงโขงเจียม ปริมาณงาน ๒๐๕,๘๓๖.๐๐ ตร.ม. 21/06/2562 632/62/273 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
337 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ 21/06/2562 632/62/272 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
338 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ 21/06/2562 632/62/271 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
339 จ้างซ่อมมอเตอร์สตาร์ทพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด 19/06/2562 632/62/121 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
340 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 18/06/2562 632/62/015 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
341 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 18/06/2562 632/62/266 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
342 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก.(มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 18/06/2562 632/62/269 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
343 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ 14/06/2562 632/62/265 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
344 ซื้อชุดเรือนไมล์ จำนวน ๑ ชุด 13/06/2562 632/30/62/120 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
345 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒V. ๗๐Ah. จำนวน ๒ ลูก 12/06/2562 632/30/62/103 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 331 ถึง 345 จาก 533 รายการ