f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ 19/06/2563 632/63/222 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๓ รายการ 17/06/2563 632/63/220 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 17/06/2563 632/63/221 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
34 ซื้อเชือกมะนิลา เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑x๕๐.๐๐ ม. จำนวน ๑ ม้วน 16/06/2563 632/63/219 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
35 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว และป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ที่ กม.๓๙๓+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/06/2563 632/63/214 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 11/06/2563 632/63/217 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
37 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ที่ กม.๓๐+๙๘๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ ต้น 09/06/2563 632/63/213 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ 09/06/2563 632/63/209 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 09/06/2563 632/63/210 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ 09/06/2563 632/63/212 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
41 จ้างเหมาทำการต่อความสูงคันหิน (CURB) ปริมาณงาน ๒ แห่ง 09/06/2563 632/63/215 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 02/06/2563 632/63/208 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
43 ซื้อผงดูดซับน้ำมัน ขนาดจุ 6 กก. จำนวน 100 ถุง 02/06/2563 632/63/204 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
44 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 02/06/2563 632/63/203 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
45 จ้างเหมาทำการก่อสร้างป้าย Tower Sign หมวดทางหลวงโขงเจียม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๐+๙๒๕ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/06/2563 632/63/201 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 533 รายการ