f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ขายทอดตลาดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 15 เครื่อง 10/01/2563 10/01/2563 คค 06051/พ.1/30/63/001 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
32 จ้างเหมาทำการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติเพื่อประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ไฟเบอร์กลาส ขนาด ๕.๕๐x๓.๕๐ เมตร ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/12/2562 13/12/2562 062 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 13/12/2562 13/12/2562 061 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
34 ซื้อแบริเออร์ขนาด ๑๐๐x๕๐x๘๐ ซม. พร้อมติดสติ๊กเกอร์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ (มอก.๘๑๖-๒๕๕๖) จำนวน ๖๐ อัน 13/12/2562 12/12/2562 060 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ 13/12/2562 12/12/2562 058 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
36 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมป้ายเตือนลดความเร็ว พร้อมเสา ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ที่ กม.๗+๐๑๐ จำนวน ๑ ชุด 09/12/2562 09/12/2562 632/63/056 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
37 ซื้อสปอร์ตไลท์ ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๔ โคม 09/12/2562 09/12/2562 632/63/055 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 09/12/2562 09/12/2562 632/63/054 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
39 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 04/12/2562 03/12/2562 632/63/018 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
40 จ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ รายการ 04/12/2562 03/12/2562 632/63/017 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
41 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 04/12/2562 04/12/2562 632/63/002 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
42 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.11+000 - กม.11+375 10/01/2563 10/01/2563 คค 06051/พ.1/e/5/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
43 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนใหญ่ - โขงเจียม ระหว่าง กม.100+250 - กม.100+875 10/01/2563 10/01/2563 คค 06051/พ.1/e/6/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
44 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อฟื้นฟูคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.74+000 - กม.75+250 และ กม.79+000 - กม.81+000 16/01/2563 16/01/2563 คค 06051/พ.1/e/3/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
45 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0102 ตอน ป่าไม้ - หนองแสง ระหว่าง กม.33+500 - กม.35+000 และ กม.39+000 - กม.40+000 16/01/2563 16/01/2563 คค 06051/พ.1/e/4/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 403 รายการ