f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อหลักนำทางล้มลุกชนิดธรรมดาสะท้อนแสงเฉพาะคาด ๓ แถบ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘x๗๕ ซม. จำนวน ๒๑๐ อัน 26/03/2564 632/64/145 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
32 ซื้อทราย จำนวน ๒๐ ลบ.ม. 26/03/2564 632/64/144 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
33 จ้างเหมาทำการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์การแก้ไขจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.๑๗+๖๓๒-กม.๑๗+๙๒๕ จำนวน ๕ รายการ 22/03/2564 632/64/135 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 19/03/2564 632/64/134 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
35 ซื้อกระบองไฟฉายจราจร (แบบชาร์ตไฟ) จำนวน ๒๐ อัน 19/03/2564 632/64/133 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
36 ซื้อหลักนำทางล้มลุกชนิดธรรมดาสะท้อนแสงเฉพาะคาด ๓ แถบ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘x๗๕ ซม. จำนวน ๑๐๐ อัน 19/03/2564 632/64/132 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
37 ซื้อสีฝุ่นผงสีเขียวผสมปูนซีเมนต์ ขนาด ๑ กล. (มอก.๕๘-๒๕๖๐) จำนวน ๒๐๐ ถุง 19/03/2564 632/64/131 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
38 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 19/03/2564 632/64/005 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
39 จ้างเหมาค่าก่อสร้างย้ายเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าของสำนักงานหมวดทางหลวงโขงเจียม ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/03/2564 632/64/129 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 15/03/2564 632/64/128 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
41 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 15/03/2564 632/64/127 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
42 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.๒๑+๓๕๐-กม.๒๑+๕๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/03/2564 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 11/03/2564 632/64/123 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 11/03/2564 632/64/122 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
45 ซื้อทราย จำนวน ๗๐ ลบ.ม. 11/03/2564 632/64/121 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 745 รายการ